Νέα συνεργασία με την Εταιρεία Perfetto Special

Αντιπρόσωπος για τους 4 νομούς Ηλείας, Αχαΐας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας.