Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από την TUV AUSTRIA βάσει των προτύπων ISO 9001 και 22000, θέλοντας έτσι να εξασφαλίσουμε στους πελάτες μας σωστή διακίνηση και ασφαλή αποθήκευση των προϊόντων.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στην ποιότητα των εμπορευμάτων μας (εισερχόμενων και εξερχόμενων) και για το λόγο αυτό πραγματοποιούμε σε καθημερινή βάση δειγματοληπτικούς ελέγχους, από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, για τη διασφάλιση της άριστης ποιότητάς τους.

​Εφαρμόζουμε το Σύστημα Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το παρακάτω Πρότυπο για το ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής:

ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EN ISO 9001: 2015

EN ISO 2200: 2018